Obecná ustanovení

Provozovatelem úklidové firmy Dobrá Hospodyňka a zároveň internetových stránek www.dobra-hospodynka.cz je Blanka Poučová, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsanou u Městského úřadu v Chrudimi, s místem podnikání Stolany 122, Heřmanův Městec, 53803,  IČO: 64785947.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro objednání služeb z nabídky úklidové firmy Dobrá Hospodyňka a to prostřednictvím vyplnění formuláře na www.dobra-hospodynka.cz (případně emailem nebo telefonicky).
Znění těchto všeobecných obchodních podmínek smí provozovatel měnit či doplňovat bez předchozího informování uživatele.

Poskytovatel – úklidová firma Dobrá Hospodyňka
Objednavatel - zákazník

 

Objednání služeb

Závaznou objednávku služeb je možné objednat prostřednictvím vyplnění formuláře na www.dobra-hospodynka.cz, emailem info@dobra-hospodynka.cz nebo telefonicky na 608409887,  777350452.

Závaznou objednávkou služeb se rozumí objednávka, u které byl dohodnut rozsah služeb a termín jejího provedení a to poskytovatelem i objednavatelem.

Platební podmínky

Služby jsou hrazeny objednavatelem hotově bezprostředně po jejich provedení. Po dohodě s poskytovatelem je možné vystavit za služby fakturu s 14 denní splatností.
V případě, že se jedná o služby opakujícího se charakteru (např. pravidelný úklid/žehlení) jsou  tyto služby zpravidla zúčtovány 1x  měsíčně a to vždy bezprostředně po ukončení daného měsíce ve kterém byl úklid prováděn. Toto vyúčtování je pak zpravidla zasíláno v elektronické podobě a je možné jej hradit bezhotovostní platbou.

Reklamace

Reklamaci provedené služby je objednavatel povinen reklamovat u poskytovatele bezprostředně po provedení služby, nejpozději však do 24 hodin. Poskytovatel reklamaci vyhodnotí nejpozději do 48 hodin a o jejím vyřízení informuje objednavatele. V případě kladného vyřízení reklamace bude objednavateli nabídnuta jedna z těchto variant odškodnění: náprava služby (pokud je to možné), sleva z účtované částky, sleva na další objednané služby.

Zabezpečení majetku

Poskytovatel zajití, aby všichni úklidoví pracovníci dbali při poskytování služby maximální opatrností. V případě, že při poskytování služby dojde vinou poskytovatele k poškození majetku objednavatele, bude poskytovatel přešit tuto skutečnost ve spolupráci se svým pojistným ústavem.

Poskytovatel má uzavřenou Pojistnou smlouvu č. 8602908866 pro pojištění odpovědnosti za škodu u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

 

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky dle potřeby měnit a jejich změněnou verzi vždy zveřejní na internetových stránkách www.dobra-hospodynka.cz .